Do współpracy przy magazynie „Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej” zaprosiliśmy praktyków z całego kraju. Każda z autorek posiada wieloletnie doświadczenie w pracy doradczej i chętnie dzieli się swoją wiedzą i nowatorskimi metodami pracy podczas szkoleń i spotkań z nauczycielami.

Marta Koch-Kozioł

Marta Koch-Kozioł - redaktor merytoryczna

Psycholog, doradca zawodowy, politolog o specjalności polityka społeczna i praca socjalna, nauczyciel. Doktorantka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członek Rady Naukowej IP PAN. Od lat związana z pracą w placówkach oświatowych, ekspert wiodący projektu pozakonkursowego MEN „Przygotowanie trenerów”. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi m.in. z zakresu doradztwa zawodowego, specjalnych potrzeb edukacyjnych, kompetencji miękkich. Autorka publikacji z obszaru doradztwa zawodowego i resocjalizacji. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Praca jest jej pasją.

Małgorzata Bugaj

Małgorzata Bugaj

Doradca zawodowy w szkole podstawowej i liceum, nauczyciel informatyki, przedsiębiorczości i marketingu, autor i kierownik projektów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli, coach, trener szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i doradców zawodowych, współautor programów doradztwa zawodowego ORE.

Katarzyna Druczak

Katarzyna Druczak

Pedagog, trener, od 22 lat doradca zawodowy. Absolwentka poradnictwa na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zakresu całożyciowego poradnictwa zawodowego, filozofii i etyki oraz przedsiębiorczości. Jest wicedyrektorem oraz szkolnym doradcą zawodowym w Zespole Szkół w Wałbrzychu. Zajmuje się szkoleniami nauczycieli z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pedagogiki szkolnej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji oraz warsztatów doskonalących umiejętności doradcy. Współautorka m.in. publikacji: „Rozwijam skrzydła – poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego” czy „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami”. Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Agnieszka Kośkiewicz

Agnieszka Kośkiewicz

Doradca zawodowy, psycholog z długoletnim doświadczeniem w branży doradczej i psychologicznej w różnych środowiskach i kulturach organizacyjnych. Realizuje zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców dotyczące planowania kariery. Udziela pomocy szkolnym koordynatorom doradztwa zawodowego w opracowaniu i realizacji WSDZ. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświaty oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP i Narodowego Forum Doradztwa Kariery.

Ewa Kruk-Krymula

Ewa Kruk-Krymula

Doradca zawodowy, pedagog, trener zarządzania, coach, konsultant terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), certyfikowany trener FRIS. Od kilkunastu lat pracuje z ludźmi, towarzysząc im w rozwoju osobistym, edukacyjnym, przechodzeniu przez zmianę. Zajmuje się szkoleniami, warsztatami, treningami w zakresie kształtowania kompetencji uniwersalnych oraz konsultacji i sesji jako doradca zawodowy. Jest autorką publikacji, ćwiczeń, testów predyspozycji zawodowych oraz standardów realizacji doradztwa zawodowego w systemie edukacji.

Renata Maciejczyk

Renata Maciejczyk

Nauczycielka, trenerka i doradca zawodowy. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi własną firmę szkoleniową, współpracuje jako trener z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. W pracy najważniejsza jest dla niej możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem.

Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej Styczeń 2021 nr 17/2021

Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej Styczeń 2021 nr 17/2021
Dostępny w wersji elektronicznej