• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Jak diagnozować potrzeby w kontekście doradztwa zawodowego

  Doradztwo zawodowe jest elementem szeroko rozumianego procesu wychowawczego i całożyciowej edukacji. Szkoła (dyrektor, nauczyciele, osoby współpracujące) jest bezpośrednim podmiotem, który tworzy ten proces i wpływa na jakość wyborów edukacji zawodowej młodzieży. Warto więc, by działania szkoły były rzetelnie zaplanowane i atrakcyjne dla odbiorców. Jednak, aby tak się stało, niezbędne jest zdiagnozowanie potrzeb i zidentyfikowanie problemów.

Artykuły

 • W jaki sposób zbudować ankietę diagnozującą potrzeby w zakresie doradztwa zawodowego? Schemat procesu tworzenia, elementy ankiety

  Jeśli chcemy dowiedzieć się, jakie potrzeby mają uczniowie, ich rodzice i nauczyciele w zakresie doradztwa zawodowego, to warto przeprowadzić działania diagnostyczne w tym zakresie. Jeśli oferta ma być celowa, adekwatna do potrzeb i oczekiwań odbiorców doradztwa zawodowego to konieczne jest zebranie informacji będących odpowiedzią np. na pytanie: czego oni potrzebują? Metod pozyskiwania odpowiedzi jest wiele. Może być użyta ankieta? Oczywiście!
 • Wytyczne do programu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI

  W tym artykule przedstawiamy wytyczne, dotyczące realizacji programu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkoły podstawowej.
 • Techniki wspomagające diagnozę potrzeb

 • Metody, techniki i narzędzia wspierające diagnozę potrzeb w doradztwie zawodowym

  Znajomość instrumentów i adekwatne ich użycie w procesie diagnozowania stanu doradztwa w placówce niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości usług doradczych. Przedstawiam krótki przegląd metod, technik i narzędzi wspomagających diagnozę potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego.
 • Jak szukać informacji o stanie doradztwa w szkole

  Jak jest teraz? Przykład pytania, które można postawić w kontekście doradztwa zawodowego. Aby zacząć działać lub wprowadzać zmiany, warto pomyśleć o tym: jak jest, co się do tej chwili wydarzyło, z czym mamy do czynienia, jakie są dotychczasowe doświadczenia? Chcąc wyprowadzić wnioski do dalszej pracy w obszarze doradztwa zawodowego w szkole, warto najpierw zebrać informacje o stanie doradztwa.
 • Diagnoza zapotrzebowania a jakość pracy szkoły. Wzajemne zależności

  Diagnoza nie jest celem samym w sobie. Jest przeprowadzona zwykle w jakimś określonym celu. Aby zobaczyć jak jest? Aby zaplanować zmiany? Aby odpowiedzieć na potrzeby? Aby spełnić oczekiwania? Diagnoza potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego ma znaczenie dla jakości pracy szkoły. Stanowi punkt wyjścia do opracowania WSDZ czy rocznego programu doradztwa zawodowego.
 • Rodzaje diagnoz w kontekście szkoły i pracy z uczniem

  Mało kto lubi poruszać się w zupełnych ciemnościach lub w gęstej mgle. Czy łatwo jest zaspokoić czyjeś potrzeby, jeśli nie wiemy, czego ta osoba potrzebuje? Co by było, gdyby lekarz rozpoczął wizytę od wypisania recepty? W przypadku lekarza rzetelna diagnoza jest dla nas oczywista. Dokładnie tak samo powinno być w doradztwie zawodowym, bo czy bez dokładnej diagnozy jesteśmy w stanie określić, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują nasi uczniowie, ich rodzice i nauczyciele? Z czym się zmagają, z czym sobie dobrze radzą, czego od nas oczekują?
 • Techniki wspomagające diagnozę potrzeb

Aktualnie przeglądasz

Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej Październik 2019 - Nr 2/2019
Zrzut ekranu 2019-09-25 23.14.07