• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – struktura i organizacja

  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) – odpowiedź na potrzebę realnego wsparcia uczniów ze strony szkoły i doradców zawodowych czy jedynie wypełnienie obowiązku, który został nałożony na placówki w obszarze doradztwa zawodowego? Idea uczenia się przez całe życie, rola kompetencji kluczowych oraz świadomość zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym powinna tworzyć system, w którym wszystkie podmioty będą działać na rzecz wsparcia ucznia w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. Poznajmy strukturę i organizację WSDZ.

Artykuły

 • Wytyczne do planu pracy doradcy zawodowego dla klas VII–VIII

  W tym artykule przedstawiamy wytyczne, co powinno znaleźć się w programie realizacji doradztwa zawodowego na etapie edukacyjnym klas 7-8 SP.
 • Przykładowa struktura Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla szkoły podstawowej

  Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 • Przykładowy roczny program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020 dla klas VII–VIII

  Idea uczenia się przez całe życie, rola kompetencji kluczowych oraz świadomość zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym powinna tworzyć system, w którym wszystkie podmioty będą działać na rzecz wsparcia ucznia w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. Poznajmy strukturę i organizację WSDZ.
 • Wzorcowy plan pracy doradcy zawodowego

  Zanim doradca zawodowy przystąpi do przygotowywania swojego planu pracy, powinien zastanowić́ się̨ nad kwestiami merytorycznymi, ale i sposobem opracowania dokumentu. Mając informacje o: potrzebach szkoły, uczniów, rodziców i nauczycieli, o tym, co zostało/zostanie zapisane w programie realizacji doradztwa zawodowego w szkole, partnerach, wydarzeniach możliwych do zrealizowania w danym roku szkolnym, doradca zawodowy będzie przygotowany do opracowania swojego planu pracy w szkole.
 • Dziennik doradcy zawodowego

  Każdy doradca zawodowy w placówce edukacyjnej zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swoich działań, również w formie dziennika. Taki zeszyt otrzymuje od dyrekcji, jak każdy inny specjalista w szkole. Poniżej najważniejsze wskazówki „w pigułce” dotyczące tego, jak go prowadzić, żeby było zgodnie z przepisami oraz praktyką szkolną.
 • Roczny plan pracy doradcy zawodowego i koordynatora odpowiedzialnego za realizację doradztwa zawodowego w szkole

  10 miesięcy. Dużo czasu. Przez taki okres w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i na taki czas należy zaplanować program realizacji doradztwa zawodowego w szkole. A plan doradcy zawodowego i koordynatora odpowiedzialnego za realizowanie doradztwa zawodowego w szkole? Czy również należy go opracować? W jakim celu i w jaki sposób? Co ma uwzględniać?

Aktualnie przeglądasz

Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej Wrzesień 2019 - Nr 1/2019
ADQ1_okładka