• WSZYSTKIE
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – struktura i organizacja

  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) – odpowiedź na potrzebę realnego wsparcia uczniów ze strony szkoły i doradców zawodowych czy jedynie wypełnienie obowiązku, który został nałożony na placówki w obszarze doradztwa zawodowego? Idea uczenia się przez całe życie, rola kompetencji kluczowych oraz świadomość zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym powinna tworzyć system, w którym wszystkie podmioty będą działać na rzecz wsparcia ucznia w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. Poznajmy strukturę i organizację WSDZ.

Artykuły

 • Roczny plan pracy doradcy zawodowego i koordynatora odpowiedzialnego za realizację doradztwa zawodowego w szkole

  10 miesięcy. Dużo czasu. Przez taki okres w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i na taki czas należy zaplanować program realizacji doradztwa zawodowego w szkole. A plan doradcy zawodowego i koordynatora odpowiedzialnego za realizowanie doradztwa zawodowego w szkole? Czy również należy go opracować? W jakim celu i w jaki sposób? Co ma uwzględniać?
 • Przykładowa struktura Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla szkoły podstawowej

  Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 • Przykładowy roczny program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020 dla klas VII–VIII

  Idea uczenia się przez całe życie, rola kompetencji kluczowych oraz świadomość zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym powinna tworzyć system, w którym wszystkie podmioty będą działać na rzecz wsparcia ucznia w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. Poznajmy strukturę i organizację WSDZ.
 • Wzorcowy plan pracy doradcy zawodowego

  Zanim doradca zawodowy przystąpi do przygotowywania swojego planu pracy, powinien zastanowić́ się̨ nad kwestiami merytorycznymi, ale i sposobem opracowania dokumentu. Mając informacje o: potrzebach szkoły, uczniów, rodziców i nauczycieli, o tym, co zostało/zostanie zapisane w programie realizacji doradztwa zawodowego w szkole, partnerach, wydarzeniach możliwych do zrealizowania w danym roku szkolnym, doradca zawodowy będzie przygotowany do opracowania swojego planu pracy w szkole.
 • Dziennik doradcy zawodowego

  Każdy doradca zawodowy w placówce edukacyjnej zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swoich działań, również w formie dziennika. Taki zeszyt otrzymuje od dyrekcji, jak każdy inny specjalista w szkole. Poniżej najważniejsze wskazówki „w pigułce” dotyczące tego, jak go prowadzić, żeby było zgodnie z przepisami oraz praktyką szkolną.
 • Wytyczne do planu pracy doradcy zawodowego dla klas VII–VIII

  W tym artykule przedstawiamy wytyczne, co powinno znaleźć się w programie realizacji doradztwa zawodowego na etapie edukacyjnym klas 7-8 SP.
 • 1. Korzystam z nowych technologii, rozwijam swoją karierę

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel ogólny: Planowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej uwzględniającej czas nauki i zapotrzebowanie na rynku pracy na przykładzie wybranego zawodu.
 • 2. Wybrany zawód dzisiaj a ryzyko automatyzacji w przyszłości

  Scenariusz zajęć dla uczniów klas VII-VIII.  Cel ogólny: planowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej uwzględniającej możliwość automatyzacji pracy w przyszłości. Cele szczegółowe, uczeń: planuje swoją ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej, zapoznaje się z pojęciem automatyzacji pracy, sztucznej inteligencji, zapoznaje się z przykładami zawodów narażonych i nienarażonych na zautomatyzowanie w dającej się przewidzieć przyszłości, poznaje ryzyko automatyzacji danego zawodu obecnie oraz w przyszłości.
 • 3. Przepis na sukces zawodowy

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas VII-VIII. Cel: przedstawienie sposobów i dróg dojścia do sukcesu.
 • 4. Jestem..., mam..., potrafię...

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas VII-VIII.  Cel: przygotowanie uczniów do analizowania własnych zasobów.
 • 5. Poznaję interesujące zawody

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas I-III.  Cel: wskazywanie i opisywanie czynności wykonywanych w ramach zawodów: kucharz, fryzjer, lekarz, policjant, tancerka.
 • 6. Kto tam pracuje, a kto nie?

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas IV-VI. Cel: rozwijanie umiejętności przyporządkowywania zawodów/stanowisk pracy do miejsc pracy.
 • 7. Układanka – żołnierz

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas I-III.  Cel: podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisywanie podstawowej specyfiki pracy w wybranych zawodach.
 • 8. Układanka – kucharz/kucharka

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas I-III. Cel: podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisywanie podstawowej specyfiki pracy w wybranych zawodach.
 • 9. Moje mocne strony

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas I-III. Cel: inspirowanie uczniów do poszukiwania swoich mocnych stron w różnych obszarach.
 • 10. Kto do tego jest potrzebny?

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas I-III. Cel: przygotowanie uczniów do omawiania zawodów w kontekście ich wytworów.

Aktualnie przeglądasz

Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej Wrzesień 2019 - Nr 1/2019
ADQ1_okładka