• WSZYSTKIE
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Ewaluacja WSDZ – niekończąca się opowieść

  Ewaluacja służy uczeniu się i rozwojowi, nie ma sensu, gdy nie chcemy i nie możemy skorzystać z jej wyników. Patrząc z tej perspektywy, nie może być ona uciążliwym problemem, ale stałą praktyką szkoły i można ją zaplanować tak, by była szybka, łatwa, przyjemna i oczywiście użyteczna.

Artykuły

 • Metody i techniki ewaluacyjne. Grupa fokusowa jako sposób na ewaluację w szkole

  W szkole podstawowej w każdym roku szkolnym prowadzonych jest wiele przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego. Są to zajęcia grupowe, spotkania informacyjne, wizyty zawodoznawcze, konkursy, rozmowy doradcze. Każde z podejmowanych przedsięwzięć ma swoje cele, zakłada określone efekty. Czy zostaną osiągnięte? Korzystając z różnych metod i technik ewaluacyjnych, można poszukać odpowiedzi na to pytanie.
 • Ewaluacja wewnętrzna w kontekście doradztwa zawodowego. Korzyści i zagrożenia

  Zdefiniowanie ewaluacji nastręcza wielu problemów z powodu funkcjonujących ponad dwudziestu różnych definicji. Najprościej ewaluację można określić jako odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ponadto zjawisko ewaluacji często występuje w parze z monitoringiem. Monitoring można określić jako odpowiedź na pytanie, co się dzieje. Celem ewaluacji jest przedstawienie konkretnych wniosków oraz rekomendacji.
 • Mindfulness. Trening uważności

  W telewizji, radio czy mediach społecznościowych coraz częściej spotykamy się z pojęciem uważności czy mindfulness. Co oznacza to pojęcie i czy ta metoda może być wykorzystana na zajęciach z doradztwa zawodowego lub w bieżącej pracy z uczniem?
 • Instrukcja tworzenia arkusza ewaluacyjnego

  Aby stworzyć dobry arkusz ewaluacyjny musimy zawsze mieć na uwadze cel główny ewaluacji, ponieważ wszystkie pytania i informacje w arkuszu powinny być jemu podporządkowane i dawać czytelny komunikat o stopniu jego realizacji.
 • 1. Czy Maria Skłodowska-Curie lubiła muzykę?

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas IV-VI. Cele: określanie związku między wiedzą a światem zawodów, wskazywanie wartości wiedzy z ulubionych przedmiotów, wymienianie korzyści z poszerzania swojej wiedzy.
 • 2. W twórczym poszukiwaniu argumentów, czyli jak podejmować „dobre” decyzje

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII.  Cel ogólny: przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zawodowych. Cele szczegółowe, uczeń: podaje przykłady swoich potencjalnych wyborów, wymienia skojarzenia i argumenty dotyczące tych wyborów, wskazuje korzyści z podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • 3. O wartościach związanych z…

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII.  Cel: przygotowanie uczniów do wskazywania wartości związanych z pracą i etyką zawodową.
 • 4. Okulary Przyszłości

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas I-III. Cele wyobrażanie sobie wymarzonego zawodu, opisywanie wymarzonego zawodu, argumentowanie swojego wyboru.
 • 5 . Mam plan!

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas I-III. Cele: wymienianie czynności składających się na plan dnia, porządkowanie i organizowanie w czasie codziennych czynności.
 • 6. Moja historia

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Cel główny: poszerzanie wiedzy z zakresu rynku pracy. Cele szczegółowe, uczeń: podaje cechy charakterystyczne dla danego zawodu, poszukuje informacji na temat zawodów z różnych dostępnych źródeł wiedzy.
 • 7. Porozmawiajmy! Cz. 1

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel ogólny: przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej. Cele szczegółowe: porównanie własnych zasobów do oczekiwań pracodawców; analizowanie ofert pracy; rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 • 8. Zróbmy to razem

  Scenariusz rady pedagogicznej. Cel ogólny: Wybór narzędzi do ewaluacji działań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych i zajęciach z wychowawcą. Cele szczegółowe, uczestnicy: analizują korzyści z podjętych działań doradczych na lekcjach przedmiotowych i zajęciach z wychowawcą, zapoznają się z prostymi narzędziami ewaluacyjnymi.
 • 9. Indywidualny plan zawodowy, czyli wspólna podróż na Wyspy Zawodowe

  Karta pracy dla rodziców i uczniów. Materiały przeznaczone do wspólnej pracy, ich wypełnienie ma na celu wsparcie rodziców w poznawaniu oraz rozwijaniu zainteresowań i planów zawodowych swoich dzieci oraz w spieranie ich w planowaniu przyszłości.
 • Przykładowe sprawozdanie z realizacji doradztwa zawodowego

  Przedstawiamy Państwu propozycję sprawozdania do modyfikacji w zależności od specyfiki szkoły.
 • Ankieta dla uczniów klas VII/VIII szkoły podstawowej

  Pobierz ankietę dotyczącą zgodności zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Ankieta przeznaczona jest dla uczniów klas VII/VIII szkoły podstawowej.
 • Arkusz ewaluacyjny dla nauczycieli przedmiotu i wychowawców

  Pobierz wzór arkusza ewaluacyjnego dla nauczycieli przedmiotu i wychowawców. Przed wypełnieniem przeczytaj również artykuł: Instrukcja tworzenia arkusza ewaluacyjnego.

Aktualnie przeglądasz

Lipiec 2020 - Nr 11
do PDF-01