• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Ewaluacja WSDZ – niekończąca się opowieść

  Ewaluacja służy uczeniu się i rozwojowi, nie ma sensu, gdy nie chcemy i nie możemy skorzystać z jej wyników. Patrząc z tej perspektywy, nie może być ona uciążliwym problemem, ale stałą praktyką szkoły i można ją zaplanować tak, by była szybka, łatwa, przyjemna i oczywiście użyteczna.

Artykuły

 • Przykładowe sprawozdanie z realizacji doradztwa zawodowego

  Przedstawiamy Państwu propozycję sprawozdania do modyfikacji w zależności od specyfiki szkoły.
 • Mindfulness. Trening uważności

  W telewizji, radio czy mediach społecznościowych coraz częściej spotykamy się z pojęciem uważności czy mindfulness. Co oznacza to pojęcie i czy ta metoda może być wykorzystana na zajęciach z doradztwa zawodowego lub w bieżącej pracy z uczniem?
 • Metody i techniki ewaluacyjne. Grupa fokusowa jako sposób na ewaluację w szkole

  W szkole podstawowej w każdym roku szkolnym prowadzonych jest wiele przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego. Są to zajęcia grupowe, spotkania informacyjne, wizyty zawodoznawcze, konkursy, rozmowy doradcze. Każde z podejmowanych przedsięwzięć ma swoje cele, zakłada określone efekty. Czy zostaną osiągnięte? Korzystając z różnych metod i technik ewaluacyjnych, można poszukać odpowiedzi na to pytanie.
 • Ewaluacja wewnętrzna w kontekście doradztwa zawodowego. Korzyści i zagrożenia

  Zdefiniowanie ewaluacji nastręcza wielu problemów z powodu funkcjonujących ponad dwudziestu różnych definicji. Najprościej ewaluację można określić jako odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ponadto zjawisko ewaluacji często występuje w parze z monitoringiem. Monitoring można określić jako odpowiedź na pytanie, co się dzieje. Celem ewaluacji jest przedstawienie konkretnych wniosków oraz rekomendacji.

Aktualnie przeglądasz

Lipiec 2020 - Nr 11
do PDF-01