• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Doradca na wakacjach – kim jestem? Dokąd zmierzam?

  Okres wakacyjny to dobry czas na podsumowanie planów i dokonań oraz snucie kolejnych. Często zdarza się, że myślimy o naszej pracy, ale w konsekwencji nie przekładamy myśli na konkretne działanie. Może teraz, korzystając z wakacji, w pięknych okolicznościach przyrody, może w Najpiękniejszym Miejscu na Ziemi, spojrzymy na wszystko z innej perspektywy i to doda nam sił do dalszego sprawnego funkcjonowania w zawodzie doradcy.

Artykuły

 • W poszukiwaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym

  Żyjemy w nieustannym pośpiechu. Obowiązki domowe, rodzinne, spotkania z przyjaciółmi. Zobowiązania zawodowe, wywiązywanie się z terminowości zadań, pogoń za pieniędzmi, awansem, zdobywaniem doświadczenia. Pojawia się także element samorozwoju, pasji, rozwijania zainteresowań, kompetencji i umiejętności. Wielu z nas trudno pogodzić życie prywatne ze sferą zawodową. Ważne, aby i o tym rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy lada chwila wkroczą w dorosłe życie, również i zawodowe.
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy doradczej

  Często w pracy doradcy zawodowego zastanawiamy się, czy proces doradczy, który prowadzimy z uczniem, powinien koncentrować się na analizie problemu czy na jego rozwiązaniu. Czy warto analizować przyczyny trudności np. przy dokonywaniu wyboru edukacyjno-zawodowego, czy skupić swoją doradczą uwagę na potencjale klienta wykorzystując go do osiągnięcia danego celu?
 • Elementy tutoringu w doradztwie zawodowym

  Doradztwo zawodowe w szkole jest postrzegane jako działanie grupowe, ale i indywidualne. Sprzyja budowaniu relacji doradca zawodowy – uczeń. Dotyczy często tematów bliskich uczniowi, ważnych dla niego, dla jego osobistego rozwoju. Dlatego w doradztwie zawodowym jest miejsce na elementy tutoringu. Dlaczego? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w tekście.
 • 1. Poznaję swoje zainteresowania i predyspozycje na bezludnej wyspie

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Cel ogólny: określenie własnych zainteresowań i uzdolnień oraz kompetencji. Cele szczegółowe: badanie preferencji zadań zawodowych, uczeń: poznaje swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe oraz zawody zgodne z jego zainteresowaniami.
 • 2. Jak się czujesz?

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel: przygotowanie uczniów do określania wpływu stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych.
 • 3. Mój zawodowy start-up, czyli jak i gdzie będę szukać pracy?

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel ogólny: przygotowanie do umiejętności poszukiwania pracy oraz podejmowania decyzji zawodowych. Cele szczegółowe, uczeń: wymienia źródła poszukiwania pracy, opisuje cechy miejsca, w którym może pracować, wskazuje korzyści ze świadomego rozwijania wiedzy na temat rynku pracy.
 • 4. Planować czy nie planować?

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel: przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.
 • 5. Kim chciałbym zostać w przyszłości?

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas I-III. Cel ogólny: przedstawienie, kim chciałbym/chciałabym zostać w przyszłości i gdzie chciałbym/chciałabym pracować. Cele szczegółowe: poznanie informacji na temat zawodu, który uczeń chciałby wykonywać uczeń: opowiada, kim chciałby zostać w przyszłości i gdzie chciałby pracować.
 • 6. A gdybyśmy byli kolorami…

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas I-III. Cel główny: określanie własnych zainteresowań, zdolności i uzdolnień oraz kompetencji oraz wskazywanie swoich mocnych stron oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia. Cele szczegółowe, uczeń: poznaje swoje mocne strony za pomocą metafor związanych z różnymi dziedzinami życia, wskazuje swoje zdolności na podstawie wybranych desygnatów, określa swoje cechy osobowości wraz z uzasadnieniem.
 • 7. Zostanę lekarzem

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas I-III. Cel główny: poznanie podstawowej specyfiki zawodu lekarza. Cele szczegółowe, uczeń: poznaje podstawowe atrybuty związane z zawodem lekarza, poznaje miejsca, w których można wykonywać zawód lekarza.
 • 8. O przedmiotach szkolnych i nie tylko

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Cel: przygotowanie uczniów do wskazywania przedmiotów, których lubią się uczyć.
 • 9. Trzy w Jednym

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas IV–VI. Cele: wskazywanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, podejmowanie próby wzmacniania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • 10. Mój trafny wybór

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel: przygotowanie uczniów do dokonywania decyzji edukacyjno-zawodowej.
 • 11. Czy praca w zawodzie moich marzeń wygląda tak, jak sobie ją wyobrażam?

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel ogólny: zdefiniowanie własnych preferencji, dotyczących formy i charakteru pracy. Cele szczegółowe: porównanie własnych preferencji, form i charakteru pracy z wymarzoną pracą, uczeń: porównuje własne wyobrażenie o pracy z pracą marzeń.
 • 12. Porozmawiajmy cz. 2

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel: poszerzanie wiedzy z zakresu rynku pracy. Cele szczegółowe, uczeń: podaje cechy charakterystyczne dla danego zawodu, porównuje własne zasoby z ofertami pracy.
 • 13. Jak nauczyć się uczyć (uczniowie)

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel ogólny: poznanie technik zapamiętywania i uczenia się. Cele szczegółowe, uczeń: sporządza „żywy obraz” jako wstęp do uczenia się przez asocjacje, stosuje wybraną technikę uczenia się w celu zdobywania wiedzy.
 • 14. Jak nauczyć się uczyć (nauczyciele)

  Scenariusz zajęć rady pedagogicznej. Cel ogólny: poznanie sposobów twórczego uczenia się. Cele szczegółowe, uczestnicy: identyfikują sposoby uczenia się wybranych przedmiotów szkolnych, określają techniki uczenia się.
 • 15. Przygotuję się do pomagania

  Scenariusz zajęć z rodzicami. Cel ogólny: przygotowanie rodziców do pomagania swoim dzieciom w procesie dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Aktualnie przeglądasz

Sierpień 2020 - Nr 12
ADQ 12-1-01