• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej. Wprowadzenie

  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkole obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania przez nich adekwatnych decyzji edukacyjno-zawodowych. W realizację tych działań zaangażowani są wszyscy członkowie grona pedagogicznego, a także pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole. Kto może oferować uczniom rozwiązania na terenie szkoły w kontekście doradztwa zawodowego?

Artykuły

 • Obowiązki dyrektora wynikające z realizacji doradztwa zawodowego

  Dyrektor w szkole ma wiele obowiązków związanych z organizacją dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniami. Pewne wynikają również z realizacji doradztwa zawodowego, także w szkole podstawowej.
 • Rola wychowawców i nauczycieli przedmiotów w realizacji WSDZ

  Czy system edukacji skupia się na nauce faktów, czy na wychowaniu? Obecnie celem poradnictwa zawodowego jest pomoc przy konstruowaniu nie tyle kariery, co życia. Wszystko po to, aby wejście człowieka na rynek pracy było płynnym przejściem do kolejnego etapu życiowego.
 • Włączenie specjalistów (psychologa, pedagoga) w realizację WSDZ

  Rola psychologa i pedagoga w szkole jest nieoceniona. Specjaliści ci są cennym wsparciem w życiu młodego człowieka. Czy uczeń może liczyć na ich pomoc także w kontekście doradztwa zawodowego? O tym w niniejszym artykule.
 • Inni realizatorzy WSDZ: nauczyciel-bibliotekarz i pielęgniarka

  W szkole podstawowej nauczyciel-bibliotekarz oraz pielęgniarka mogą mieć przypisane zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Są także realizatorami WSDZ. W kontekście doradztwa zawodowego nauczyciel-bibliotekarz może być nieoceniony w kwestiach zasobów informacyjnych, a pielęgniarka w kwestiach związanych ze zdrowiem młodych ludzi.
 • Zadania koordynatora/doradcy zawodowego

  W szkole dyrektor, nauczyciele, specjaliści i pozostali pracownicy mają swoje zadania. Koordynator lub doradca zawodowy także – jest ich kilka. Zakres ich jest bardzo szeroki. Gdzie są zapisane? Jak? I co z nich wynika?

Aktualnie przeglądasz

Grudzień 2019 - Nr 0004
Doradztwo zawodwe nr 4 grudzień 2019