• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Artykuły

 • Ochotnicze Hufce Pracy jako wsparcie dla doradców

  Aby doradztwo zawodowe realizowane było w pełni, ważne jest otrzymywane wsparcie ze strony różnych podmiotów i instytucji. Jedną z jednostek działających na rzecz młodzieży jest Ochotniczy Hufiec Pracy, który zajmuje się aktywizacją zawodową młodych ludzi oraz przeciwdziałaniem marginalizacji poprzez podnoszenie kwalifikacji czy rozwijanie umiejętności ważnych na rynku pracy.
 • Doradztwo zawodowe na odległość

  Na co dzień mówimy o doradztwie zawodowym indywidualnym i grupowym. Ale także bezpośrednim i pośrednim/na odległość. Trudna sytuacja i doświadczenia z pandemią mogą wskazywać na konieczność docenienia doradztwa zawodowego na odległość. O ile do niedawna był wybór formy kontaktu, o tyle w każdej chwili doradztwo zawodowe na odległość może stać się koniecznością. Czym jest doradztwo zawodowe na odległość? Jakie są korzyści z oferowania takiej formy doradztwa? A jakie mogą być trudności związane z realizowaniem doradztwa zawodowego zdalnie?
 • Wiesz, że nie wiesz... czyli co robić z luką kompetencyjną?

  Jak mogłaś o tym nie wiedzieć? Często to pytanie zadajesz sam/a sobie? Czy uczenie się to mozolna praca czy fantastyczna przygoda? Czy doradca zawodowy może się cieszyć ze świadomej niekompetencji? Czy rutynowe wykorzystywanie wiedzy i umiejętności może doprowadzić mnie do dezaktualizacji nabytych wcześniej kompetencji? Czy doradca może nie zauważyć, że znalazł się na etapie nieświadomej niekompetencji? Dowiedz się, co zrobić, żeby nieuświadomiona niekompetencja stała się istotnym punktem wyjścia do tworzenia własnych projektów rozwojowych, a przez to szansą na rozwój i odkrywanie czegoś nowego.
 • 1. Chcę się rozwijać!

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas IV–VI, Cele: uczeń wyjaśnia znaczenie zainteresowań i uzdolnień w planowaniu przyszłości, uczeń wskazuje swoje zainteresowania i zdolności oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia, uczeń podejmuje próbę zaplanowania rozwoju swoich mocnych stron.
 • 2. Zostać mistrzem

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas IV–VI, Cel główny: poznawanie zawodów związanych ze sportem. Cele szczegółowe, uczeń: opisuje podstawową specyfikę pracy w zawodach sportowych, podaje innym przykładowe miejsca pracy dla przedstawicieli tych zawodów.
 • 3. Dlaczego warto się uczyć?

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel: przygotowanie uczniów do określania znaczenia uczenia się przez całe życie.
 • 4. Książka o mnie

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel: przygotowanie uczniów do dokonywania syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł.
 • 5. Posmakuj zawód

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel: przygotowanie uczniów do analizowania znaczenia i możliwości doświadczania pracy.
 • 6. Karta prawdę Ci powie, czyli wróżymy na przyszłość

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel ogólny: przygotowanie do podejmowania decyzji zawodowych. Cele szczegółowe, uczeń: opisuje swoje środowisko pracy i podaje przykłady, wymienia swoje mocne strony, zasoby, kompetencje, wskazuje korzyści ze świadomego planowania kariery.
 • 7. Nauczyciel multidoradcą, czyli role doradcy zawodowego

  Scenariusz rady pedagogicznej. Cel ogólny: zapoznanie nauczycieli z rolami doradcy zawodowego. Cele szczegółowe, uczestnik: określa role nauczyciela – doradcy zawodowego, podaje przykłady działań, jakie wykonuje jako doradca zawodowy w określonej roli, wymienia korzyści ze świadomości bycia nauczycielem – doradcą zawodowym.
 • 8. Moje dziecko jako znana osoba

  Scenariusz zajęć z rodzicami. Cel ogólny: powiązanie mocnych stron dziecka z cechami i stanowiskami osób znanych. Cele szczegółowe, rodzic: analizuje mocne strony swojego dziecka, opisuje możliwości edukacyjno-zawodowe swojego dziecka, opisuje, w jaki sposób może wesprzeć mocne strony swojego dziecka.
 • 9. Mapa szkół, czyli jak dotrzeć do celu – szkolny GPS

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas VII-VIII. Cele: uczeń wymienia typy szkół ponadpodstawowych, uczeń porównuje możliwości edukacji w różnych typach szkół, uczeń analizuje ofertę szkół ponadpodstawowych w swojej okolicy.
 • 10. Co w klasie VIII?

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klasy VIII. Cel: przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.
 • 11. W świecie komputerów

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klasy VIII. Cel główny: poznanie specyfiki zawodu technika informatyka. Cele szczegółowe, uczeń: zdobywa wiedzę na temat wymaganych kwalifikacji na stanowisku technik informatyk, analizuje umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu technika informatyka, zapoznaje się z możliwościami zatrudnienia na stanowisku technika informatyka.
 • 12. Czy szewc bez butów chodzi?

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas II-III. Cel główny: opisanie specyfiki zawodów murarz, krawiec, piekarz, szewc. Cele szczegółowe, uczeń: nabywa wiedzę o zawodach na rynku pracy, poznaje specyfikę poszczególnych zawodów.
 • 13. Zawody w mojej rodzinie

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klasy I. Cel główny: poznanie zawodów w najbliższym otoczeniu ucznia. Cele szczegółowe, uczeń: umie zdefiniować pojęcie „zawód”, nabywa wiedzę o zawodach na rynku pracy, poznaje specyfikę poszczególnych zawodów, rozwija świadomość, jaką rolę pełni praca w życiu rodzinnym.
 • 14. Działam. I co z tego?

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Cel: przygotowanie uczniów do podejmowania działania w sytuacjach zadaniowych i oceniania swoich działań, formułując wnioski na przyszłość.
 • 15. Autodiagnoza własnych możliwości i predyspozycji

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel główny: poznanie własnych zainteresowań i zasobów. Cele szczegółowe, uczeń:  dokonuje autodiagnozy własnych możliwości i predyspozycji, poszukuje zawodów zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami.
 • 16. Kto z nich jest najlepiej ubrany?

  Karta pracy przeznaczona dla uczniów klas IV-VI. Cele: poznawanie zawodów, w których obowiązuje określony ubiór, podawanie przykładów miejsc pracy, opisywanie podstawowej specyfiki pracy w tych zawodach.
 • 17. Pomocy!

  Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII. Cel: przygotowanie uczniów do identyfikowania osób i instytucji wspomagających planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśniania, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

Aktualnie przeglądasz

Wrzesień 2020 - Nr 13
Nr 13 magazynu Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej