• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Zewnętrzne wsparcie szkoły. Organizacja i wdrażanie planu zewnętrznego wsparcia

  Doradztwo zawodowe można scharakteryzować jako sieć wzajemnie ze sobą połączonych ludzi oraz instytucji. Na samym początku doradca zawodowy powinien stworzyć plan zewnętrznego wsparcia w ujęciu długofalowym, pozostawiając sobie jednak możliwość reagowania na bieżące problemy. Dobrym punktem wyjścia jest przeanalizowanie sytuacji szkoły, w której pracuje z różnych perspektyw – lokalizacji, potrzeb, deficytów oraz możliwości. Zewnętrzne wsparcie szkoły w realizacji doradztwa zawodowego można również rozumieć jako podnoszenie kompetencji własnych przez doradcę zawodowego, nauczycieli wychowawców oraz nauczycieli przedmiotowych.

Artykuły

 • Rozwijamy swoje umiejętności – samokształcenie doradcy zawodowego

  Samodzielne zdobywanie wiedzy to złożony proces. Z jednej strony zakłada samodzielne uzupełnianie własnej wiedzy, z drugiej strony jest to również działanie zmierzające do dokonania autorefleksji nad swoimi zasobami.
 • Współpraca szkoły z organem prowadzącym, kuratorium, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie doradztwa zawodowego

  Szkoła, aby w pełni realizować założenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, powinna współpracować z organem prowadzącym, kuratorium, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie doradztwa zawodowego. Jak to zrobić? O tym w niniejszym artykule.
 • Ja czy MY? Tworzenie sieci współpracy z doradcami działającymi na terenie województwa

  Sieć? Wokół nas istnieje tyle sieci – sieć hoteli, handlowa, komputerowa, telefoniczna, kolejowa. Sieci stanowią nieodłączny element rzeczywistości, w której żyjemy. Bardzo trudno jest żyć w oderwaniu od reszty społeczności. Już jako małe dzieci uczymy się nawiązywać relacje, pomagać sobie, dzielić się z innymi. Dzięki temu zaczynamy funkcjonować w różnego rodzaju sieciach. Czemu to ma służyć? Czy rzeczywiście w grupie można dokonać więcej niż w pojedynkę? Czy w swojej pracy doradczej stawiamy na konkurencję czy współpracę? Na czym polega sieciowanie, od czego zacząć, na co uważać? W jaki sposób doradcy zawodowi z całego województwa mogą współpracować?
 • Przykłady dobrych praktyk związanych ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym

  Szkoła podstawowa współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaprasza do współpracy bądź jest zapraszana. Buduje relacje, określa obszary do współpracy także z podmiotami zajmującymi się doradztwem zawodowym. Z czasem wypracowuje dobre praktyki, które na stałe wpisują się w rzeczywistość szkolną, ale i lokalną.

Aktualnie przeglądasz

Maj 2020 - Nr 9
ADQ 09-10-01