• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Formy i sposoby realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – wprowadzenie

  Przygotowując WSDZ w szkole podstawowej warto zwrócić uwagę na dobranie odpowiednich form i sposobów realizacji zaplanowanych działań. Chodzi o to, aby każdy temat, wydarzenie, przedsięwzięcie proponowane uczniom były przygotowane w interesujący sposób. Różnorodność form i sposobów realizacji działań może zdecydowanie oddziaływać na atrakcyjność doradztwa zawodowego w szkole.

Artykuły

 • Przykładowe tematy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII

  W klasach VII i VIII szkoły podstawowej odbywają się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Na każdą klasę VII i VIII przypada minimum po 10 godzin lekcyjnych. Warto tak zaplanować tematy zajęć, aby stworzyć uczniom warunki do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji edukacyjno-zawodowych.
 • Jak przygotować wizytę zawodoznawczą?

  Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej może być realizowane m.in. w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach. Jak przygotować wizytę zawodoznawczą? Poznaj odpowiedź na to ważne pytanie.
 • Krótka charakterystyka działań doradczych realizowanych w szkole i poza nią niezwiązanych z prowadzeniem zajęć

  Zaleca się, aby do programu doradztwa zawodowego w szkole włączyć działania doradcze, które nie są bezpośrednio związane z prowadzeniem zajęć. Działania doradcze realizowane w szkole, niezwiązane z prowadzeniem zajęć mogą być skierowane zarówno do uczniów, ich rodziców, jak i do wychowawców i nauczycieli przedmiotowych. Doradca zawodowy powinien również wsłuchiwać się w głosy nauczycieli. Ważne jest, aby nabyta wiedza teoretyczna czy też pewne wyobrażenia zostały odpowiednio zweryfikowane w praktyce.
 • Metoda projektu w doradztwie zawodowym

  Jeśli rozejrzymy się wokół, zobaczymy, że otacza nas wszechobecna zmiana – zmienia się świat, pojawiają się coraz nowocześniejsze technologie, zmieniają się ludzie i wymagania rynku pracy. Praca z dziećmi i młodzieżą również nie znosi monotonii. Co zrobić, żeby nie poruszać się po utartych ścieżkach edukacji? Jak porzucić w kąt tradycyjne metody pracy i podejść do tematu w obszarze doradztwa zupełnie inaczej niż zwykle? Co zrobić, aby osiągnąć postawione cele i zamierzone efekty, a jednocześnie wzbudzić w uczniach żywe emocje i ekscytację tematem? Co zaproponować uczniom, aby to „wkręciło ich bez reszty”?
 • Doradztwo zawodowe a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe są zobowiązane udzielać uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie mogą potrzebować takiej pomocy z różnych powodów. Doradca zawodowy nie musi być psychologiem! Nawet ustawodawca nie oczekuje, że doradca nim będzie. Jaką więc rolę może odegrać doradca w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
 • Kształtowanie proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji

  Każdy z nas, niezależnie od płci, wieku, poglądów czy wyznawanych wartości, prezentuje w swoim życiu liczne postawy. Postawy wobec ludzi, otoczenia, przyrody czy kwestii społecznych. Pojawia się również postawa wobec edukacji i pracy. Tej ostatniej poświęcony jest nasz artykuł.

Aktualnie przeglądasz

Luty 2020 - Nr Nr 6
 Nr 6 Luty 2020 r.