Czy moje umiejętności, cele i ambicje odpowiadają zawodowi moich marzeń?

Celem zajęć definiowanie własnych zasobów oraz preferencji oraz porównanie własnych zasobów, preferencji oraz planowanych nabytych kompetencji z oczekiwaniami pracodawców

Motywacja w uczeniu zdalnym

Głównym celem zajęć jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami wzmacniania motywacji do pracy zdalnej.

Savoir-vivre w pracy

Celem ogólnym zajęć jest poznanie prawidłowych zasad zachowania się w pracy.

Skąd ją zdobyć?

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do wskazywania różnych sposobów zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych im przykładów, oraz omawiania swoich indywidualnych sposobów nauki.

To lubię robić!

Po zajęciach uczeń: podaje przykłady zainteresowań ludzi, określa, co lubi robić, prezentuje swoje zainteresowania, zdobywa wiedzę na temat możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego.

Gdzie mnie można spotkać?

Dzięki zajęciom z wykorzystaniem kart pracy uczniowie będą rozwijać umiejętności takie, jak opisywanie specyfiki pracy w niektórych zawodach i podawanie przykładów miejsc pracy dla tych zawodów.

Kompetencje na rynkach przyszłości

Celem zajęć dedykowanych członkom rady pedagogicznej jest poznanie nowych kompetencji na przyszłych rynkach pracy.

Nr 10 Czerwiec 2020 r.

Nr 10 Czerwiec 2020 r.
Dostępny w wersji elektronicznej