O wartościach płynących z...

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do wskazywania wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

Okulary Przyszłości

Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni oraz wyposażenie uczniów w umiejętność opisywania wymarzone zawodu. Oprócz tego uczniowie będą nabywać umiejętności związane ze stosowaniem argumentacji.

Zróbmy to razem

Celem zajęć jest wsparcie nauczycieli w wyborze narzędzi ewaluacyjnych służących do ewaluacji działań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych i zajęciach wychowawczych.

Czy moje umiejętności, cele i ambicje odpowiadają zawodowi moich marzeń?

Celem zajęć definiowanie własnych zasobów oraz preferencji oraz porównanie własnych zasobów, preferencji oraz planowanych nabytych kompetencji z oczekiwaniami pracodawców

Motywacja w uczeniu zdalnym

Głównym celem zajęć jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami wzmacniania motywacji do pracy zdalnej.

Nr 11 Lipiec 2020 r.

Nr 11 Lipiec 2020 r.
Dostępny w wersji elektronicznej