Zawodowa gra słów

Zestaw kart do wydrukowania i wycięcia. Karty będą przydatne podczas realizacji scenariuszy zajęć zamieszczonych w wydaniach magazynu Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej.

Idę na...

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do analizowania oferty szkół ponadpodstawowych oraz kryteriów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznawania własnych zasobów.

Jedziemy na tym samym wózku, czyli wszyscy jesteśmy doradcami

Celem szkolenia dla członków rady pedagogicznej jest zapoznanie nauczycieli z ogólnymi założeniami realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Kwestionariusz uzdolnień szczegółowych według koncepcji Howarda Gardnera

Przeczytaj stwierdzenia zawarte w tabeli. Przyznaj sobie od 0 do 5 punktów w zależności od tego, w jakim stopniu dane sformułowanie do Ciebie pasują.

Moja edukacyjna przygoda

Celem zajęć jest zapoznania uczniów z możliwościami kształcenia po szkole podstawowej.

Na start! Łączcie się!

Celem zajęć jest wsparcie uczniów w określeniu własnych zainteresowań, zdolności, uzdolnień oraz kompetencji, a także w planowaniu własnego rozwoju zawodowego i podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Pocztówka pełna zalet

Warsztaty dla rodziców ukierunkowane są na następujące cele: analizowanie przez rodziców mocnych stron swoich dzieci, określanie znaczenia znajomości mocnych stron własnego dziecka dla wspierania go w realizacji planów edukacyjno-zawodowych.

W czym mogę pomóc?

Celem warsztatów jest przygotowanie rodziców do udzielania wsparcia swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

W czym mogę pomóc? Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna do realizacji zajęć  "W czym mogę pomóc?".

Wiosenne zawody

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności omawiania znaczenia zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje uczeń.

Nr 8 kwiecień 2020 r. 

Nr 8 kwiecień 2020 r. 
Dostępny w wersji elektronicznej