Ach te decyzje

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do próby samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z ich osobami.

CELne marzenia

Cele zajęć: uczeń wskazuje, czym różni się cel od marzenia, uczeń formułuje swój cel na podstawie metody SMART, uczeń wskazuje błędy w sformułowanych celach.

Coś o ofertach

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do analizowania oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji.

Fortuna kołem się toczy, czyli jak kształtować priorytety u dzieci

Celem zajęć z rodzicami jest  opisanie modelu rozwojowego koło życia.

Gra w piłkę czy na instrumencie?

Celem zajęć jest wykształcenie u uczniów umiejętności opisywania własnych zainteresowań i określania, w jaki sposób można je rozwijać.

Ja i moje wartości

Celem zajęć jest określenie przez uczniów  własnego „systemu” osobistych wartości przy zastosowaniu aplikacji learningapps.org.

Moje inspiracje

Celem zajęć jest poszukiwanie  przez uczniów inspiracji celem wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej Dzięki zajęciom uczeń potrafi dokonać analizy własnych potrzeb, szuka inspiracji zawodowych w swoim otoczeniu oraz kręgu zainteresowań.

No stress! Część 1.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem stresu w pracy zawodowej i przeciwdziałanie jego wystąpieniu.

Nowa wizja kariery dla…

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do określania czynników wyboru zawodu i cech różnych osób w powiązaniu z charakterem pracy.

Nr 14 październik 2020 r.

Nr 14 październik 2020 r.
Dostępny w wersji elektronicznej